Facebook

SINISET

Seppo nro: 141

ye-kommodori evp

Isänmaan puolesta vapaudenristit

Sepon blogi

Eläkeläisillä on merkittävä rooli kansantaloudessamme.

Sunnuntai 24.3.2019 klo 14:38 - Seppo Kanerva


Maamme kansalasisista on neljännes eläkeläisiä. Meidät mielletään usein passiiviseksi kansanosaksi. Eläkeläisten osuus kansantaloudessamme on kuitenkin merkittävä – on siis virheellistä ajatella meitä vain passiivisina kuluina.

Olemme suuri yksityisen sektorin palveluja ostava ryhmä. Tätä taustaa vasten eläkeläisten rasittaminen ylimääräisillä veroilla, kuten taitettu indeksi, eläkeleikkaukset ja raippaverot on lyhytnäköistä politiikkaa. Me eläkeläiset olemme merkittävä ryhmä, joka maksamillamme veroilla sekä meiltä leikatuilla ja kerätyillä varoilla lainoitamme eläkeyhtiöiden välityksellä julkista sektoriamme. Me rahoitamme siis kahta kautta hyvinvointiyhteiskuntamme toimintaa.

Kun eläkeyhtiöissä on eläkkeiden maksuvaroja jopa sadaksi vuodeksi ( ” Huoli pois, eläkerahoja riittää” otsikko Kauppalehdessä 14.8.2014 ), niin eläkkeiden tasoa pitäisi kyetä nostamaan ja poistamaan leikkaukset. Tällä vähennettäisiin paineita pienten eläkkeiden aiheuttamaan sosiaaliturvan tarpeeseen. Saksassa jopa keskuspankki kehottaa palkkojen korotuksiin ( Hesa 16.8.2014 ), jotta kotimaan kysyntä lisääntyisi.

Eläkeleikkausten poistolla ja eläkkeiden korotuksilla olisi vastaava merkitys. Me eläkeläiset emme siis ole passiivinen kansanosa vaan merkittävä yhteiskunnan rahoittaja. Koska olemme jo nyt ja etenkin tulevaisuudessa myös merkittävin yksityisen sektorin palveluja ostava ryhmä, ei kansantaloudellemme ole yhdentekevää se millainen on eläkeläisten toimeentulo.  Seppo Kanerva