Facebook

SINISET

Seppo nro: 141

ye-kommodori evp

Isänmaan puolesta vapaudenristit

Sepon blogi

Blogi avattu

Sunnuntai 24.3.2019 klo 14:38 - Seppo

Hei, olen avannut blogin sivuilleni, jossa kirjoitan ajankohtaista asioista.

Eläkeläisillä on merkittävä rooli kansantaloudessamme.

Sunnuntai 24.3.2019 klo 14:38 - Seppo Kanerva

Maamme kansalasisista on neljännes eläkeläisiä. Meidät mielletään usein passiiviseksi kansanosaksi. Eläkeläisten osuus kansantaloudessamme on kuitenkin merkittävä – on siis virheellistä ajatella meitä vain passiivisina kuluina.

Olemme suuri yksityisen sektorin palveluja ostava ryhmä. Tätä taustaa vasten eläkeläisten rasittaminen ylimääräisillä veroilla, kuten taitettu indeksi, eläkeleikkaukset ja raippaverot on lyhytnäköistä politiikkaa. Me eläkeläiset olemme merkittävä ryhmä, joka maksamillamme veroilla sekä meiltä leikatuilla ja kerätyillä varoilla lainoitamme eläkeyhtiöiden välityksellä julkista sektoriamme. Me rahoitamme siis kahta kautta hyvinvointiyhteiskuntamme toimintaa.

Kun eläkeyhtiöissä on eläkkeiden maksuvaroja jopa sadaksi vuodeksi ( ” Huoli pois, eläkerahoja riittää” otsikko Kauppalehdessä 14.8.2014 ), niin eläkkeiden tasoa pitäisi kyetä nostamaan ja poistamaan leikkaukset. Tällä vähennettäisiin paineita pienten eläkkeiden aiheuttamaan sosiaaliturvan tarpeeseen. Saksassa jopa keskuspankki kehottaa palkkojen korotuksiin ( Hesa 16.8.2014 ), jotta kotimaan kysyntä lisääntyisi.

Eläkeleikkausten poistolla ja eläkkeiden korotuksilla olisi vastaava merkitys. Me eläkeläiset emme siis ole passiivinen kansanosa vaan merkittävä yhteiskunnan rahoittaja. Koska olemme jo nyt ja etenkin tulevaisuudessa myös merkittävin yksityisen sektorin palveluja ostava ryhmä, ei kansantaloudellemme ole yhdentekevää se millainen on eläkeläisten toimeentulo.  Seppo Kanerva

HS - Kommodorin viimeinen taisto

Sunnuntai 24.3.2019 klo 14:38 - Seppo

Lue Hesarin juttu minusta osoitteessa: http://www.hs.fi/kaupunki/a1416023986392hyvaa_ystava.PNG

141

Sunnuntai 24.3.2019 klo 14:31

SEPPOA SELKOKIELELLÄ

Sunnuntai 24.3.2019 klo 14:30 - Seppo Kanerva

       Koko elämän kirjo lapsista,lapsiperheistä,kouluista kiusaamisineen työelämään ja hyvään vanhuuteen kysyy oikeudenmukaisuutta, Sitä saattaa kysyä pienyrittäjien ongelmat tai perheen valinnainen oikeus yksilö tai yhteisverotukseen. Joskus pienetkin asiat ovat suuria. Suuria ne ovat silloin kun kyseessä on vammautuneiden, syrjäytyneiden ja vähäosaisten sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puute. Pitkä ja monipuolinen elämänkokemus on päättäjille kuten kansanedustajille hyvä eväs kulloinkin eteentulevan asian ratkaisuksi. Elämän ongelmia eivät ratkaise suljetussa ympäristössä eläneet rikkaat tai taxi-korttien ja verovapaiden tulojen elinikäiset kansanedustajat  tai laitoshoidokit, vaan monipuolisien kokemuksen erilaisissa töissä hankkineet harkintakykyiset yleensä ikääntyneet kansalaiset.
   Näin eräitä ajatuksia:
        Syntyvyysongelmiin ei alkuunkaan ole suhtauduttu yhtä hyvin kuin yritystukiin, vaikka asia on huomattavasti taloudellisesti tärkeämpi.
        Ilmastonmuutosasiassa ihmiset haluavat oikeutetusti taistella  hengityshapen riittävyydestä ja raikkaudesta sekä ova peloissaan maailmanlaajuisista tulvista ja pyörremyrskyistä.
        Pienyrittäjät ilman yritystukia taistelevat toimeentulon rajoilla viranomaisten erilaisten selvitysvaatimusten ja määräysten ristiviidakossa kohden niukkaa köyhyysrajalla olevaa eläkettä , jääden yrityksen kaaduttua ilman sosiaalisesti oikeudenmukaista työttämyystukea koska ovat tai olivat yrittäjäksi leimautuneita.
       Monet nuoremmat ja vanhemmat pelkäävät pienyrittäjinä alkamaan työnantajiksi  pelätessään työmarkkinajärjestöjen kuohitsemiksi.
      Virkamiestan selkänahasta raapustettu kesälomakorvaus jäi raaputtamatta maajusseilta ja muiltakin ,joilla sitä ei ollut .Se aiheuttaa oikeutettua kiukkua.
       Brexit ja aktiivi- sanat ovat tulleet kirosanoiksi ja muutamat puolueet eivät enää toitota EU -eroa ja aktivikin on hyväksytty vain porkkanan kera.
       Eläkeikää lähestyvät pelkäävät jatkuvasti leikattavien eläkkeiden riittävyyttä ja joutumista märissä vaipoissa bisnesmaailman hoivamyllyihin.
       Syrjäytyneille, huumeongelmaisille itsetuhoisille, vammautuneiile tai vähäosaisille ei tunnu löytyvän sosiaalisia oikeudenmukaisuusajatuksia edes hallitusneuvotteluissa. Ainoa lupaus onkin veronalennuksia vähätuloisille, jotka eivät edes maksa veroa!
        Ja lopuksi: Raikaukset tuomitsevat kaikki puolueet, mutta valkoisen ylivallan joukko on keskittynyt vain ns mamuraiskauksiin ja niistä saataviin vaaliääniin. Maalmassa on nyt käynnissä KANSAINVAELLUS , jonka hoitamiseen tai osallistumiseen Suomi ei ole sitoutunut.