Facebook

SINISET

Seppo nro: 141

ye-kommodori evp

Isänmaan puolesta vapaudenristit

Hyvä Ystävä

Mitka asiat ovat :

AJATUKSIA OHJEEKSI EDUSKUNTATYÖHÖN Koko elämän kirjo lasten suojelusta ja hoidosta aina koululaisiin ja työelämään kiusaamisineen,työpaikkaongelmineen tai työttömyyteen ja siitä edelleen hyvään vanhuuteen tarvitesee sosiaalista oikeudenmukaisuutta, Sitä saattaa kysyä epäonnistuneen pienyrittäjien perheen toimeentulo tai vaikkapa perheen sosiaalinen valinnallinen oikeus yksilö tai yhteisverotukseen. Joskus pienetkin asiat ovat suuria. Suria ne ovat silloin kun kyseessä on vammautuneiden, syrjäytyneiden ja vähäosaisten sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puute. Nähin ei ole ratkaisevaa viisatenkiveä, mutta elämänkokemus kyllä ohjaa sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen kaikille elämän aloille niin eduskunnassa kuin sen ulkopuolellakin.

Mitkä asiat ovat mielestäni tärkeitä ensi vaalikaudella?

 1. Lapsiperheiden asia on tärkeä eikä ole ristiriidassa eläkeläisistä huolehtimisen kanssa. Isovanhemmat tukevat usein lapsiaan ja heidän perheitään sekä henkisesti että taloudellisesti. Tutkitusti he järjestävät asiansa mieluummin muuten kuin olemalla lastensa taakkana ja huolena. Siksi riittävät eläkkeet ja asiallinen terveydenhuolto ovat parasta myös lapsiperheiden kannalta.

  Eduskunnan tiernapojat (Pekka Saarnio, vas, Raimo Mähönen, sdp, Seppo Kanerva, kok, ja Sulo Aittoniemi, kesk.) tekivät lakialoitteen kotonaan alle 3-vuotiaita lapsiaan hoitavien äitien oikeudesta tältä ajalta eläkkeeseen ja ikälisiin.
   
 2. Turvallisuutta on lisättävä ! Vanhusten ja vajaakuntoistenkin on uskallettava ja kyettävä kulkemaan asutuskeskuksissamme turvallisesti yksin kaikkina vuorokauden aikoina. Se on kansalaisoikeus.
   
 3. Ulkomailta tuleva rikollisuus on saatava kuriin vaikka matkustus- ja viisumirajoituksin sekä lähettämällä rikolliset omien maidensa vankiloihin. Suomessa rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset eivät ansaitse enää oikeutta oleskella maassamme.
   
 4. Lakien ja viranomaisten toiminnan tulee lisätä kansalaisten turvallisuutta ja halua toimia kostoa pelkäämättä vapaaehtoisina todistajina. Näin vaikeutetaan rikollisten toimintaa.
   
 5. Kansalaisten sosiaaliseen turvallisuuteen on saatava enemmän oikeudenmukaisuutta. Ulkomaalaisia ei pidä asettaa Suomen kansalaisia parempaan asemaan edes asunto-
  jonossa.
   
 6. Suomessa asuvien ulkomaalaisten on kulttuuritaustastaan huolimatta ymmärrettävä ja hyväksyttävä, että Suomen lait koskevat myös heitä.
   
 7. Kansalaisten enemmistön oikeustaju ja tahto on otettava aikaisempaa paremmin huomioon turvallisuutta koskevia lakeja ja käytäntöä uudistettaessa. Virkamiesten on kuultava ja ymmärrettävä kansalaisten ääntä ja kieltä.
   
 8. Rikoksen uhrin edun on selkeästi oltava rikoksen tekijän edun edellä. Ihmisellä tulee olla oikeus puolustaa itseään ja lähimmäistään rikollista vastaan tulematta liian helposti syytetyksi hätävarjelun liioittelusta.
   
 9. Yhteiskunnan tulee korvata rikoksen uhrin kärsimät fyysiset vahingot ja periä kulut syyllisiltä.
   
 10. Huumausaineiden käyttäjät on saatava heti hoitoon ja huumausainerikollisuus kitkettävä kovalla kädellä.
   
 11. Rajojemme valvonta on pidettävä korkealla tasolla ja siten estettävä huumeiden ja rikollisen toiminnan maahantulo. Rajojemme takana oleviin uhkakuviin varaudutaan maanpuolustuksen ja väestönsuojelun keinoin.
   
 12. On luonnollista, että toimin eduskuntatyössäni myös kansalaisten sosiaalisten, henkisten ja taloudellisten tarpeiden hyväksi.