Facebook

Perussuomalaiset

Seppo nro: 163

Vaalimainos

Tervetuloa Sepon sivuille!

Seppo Kanerva – kokoomusmielinen perussuomalainen.seppo-kanerva.png

Olen Seppo Kanerva, ammatiltani yleisesikuntaupseeri, joka arvo saavutetaan hyväksytyn Sotakorkeakoulun suorituksen jälkeen.

Ylioppilastutkinnon jälkeen palvelin varusmiehenä laivastossa, josta valmistuin reservin upseeriksi. Sen jälkeen Merisotakoulun merikadetista valmistuin meriupseeriksi. Etenin urallani laivanpäällikkyyden ja esikuntakokemukseni jälkeen Merivartiokoulun johtajaksi ja sitten 14 vuoden ajaksi kahden eri merivartioston komentajaksi kommodorin (eversti) virassa.

Jäätyäni eläkkeelle v. 1992 tulin ensiyrittämällä valituksi Helsingin kaupunginvaltuutetuksi vuodesta 1993 alkaen vuoteen 2000 asti ja nyt uudelleen 2008 alkaen. Nykyisin toimin Helsingin perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjotajana ja olen myös Helsingin Satama Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja. Helsingin sotainvalidien puheenjohtajana olen ollut vuodesta 1998 lähtien (17v).

Edesmenneen vaimoni kanssa minulla on 2 lasta. Minulla on 4 lastenlasta: yksi tyttövauva ja 3 koulupoikaa. Leskeyden aikana koin monet yksinäisyyden ongelmat, jotka torjuin avioitumalla uudelleen. Nyt perheeseeni kuuluu puolison lisäksi 10 vuotias koulupoika Roni.

Eduskuntaan tulin valituksi myöskin ensiyrittämällä tosin varamiespaikalta EU-vaalien yhteydessä v 1996. Välittömästi kansanedustajaksi tultuani ryhdyin laatimaan lakialoitetta eläkeläisten taitetun indeksin poistamiseksi. Se oli myrkkyä kokoomuspuolueelleni, sillä he olivat juuri yksimielisesti yhdessä Sdp: ja kaikkien muiden puolueiden (pl. Kepu, Ps. ja Vas. "änkyrät") olleet laatimassa tätä lakia, joka myöhemmin ajoi kuihtuvia eläkeläisiä soisiaaliturvaan. Liika eläkeläisasioiden hoitamisen into tuli minun kohtalokseni kokoomuksessa, sillä minut pudotettiin syksyllä 2002 ainoana istuvana kansanedustajana vuoden 2003 eduskuntavaaliehdokaslistalta.

En siis loikannut mihinkää kuten huhu kertoo, vaan matto vedettiin altani. Tästä mm ylipormestari Raimo Ilaskivi kirjoitti HS:ssa "parlamentarismin luokkauksena". No niin tai näin olin hetken keskustassa (Kepu), jossa tutustuin ihaniin ihmisiin, mutta Kepu ei "skulaa Stadissa" ja niin jäin pois politiikasta. Kun sittemmin vanha tuttavani Timo Soini kutsui minut eduskuntaan syksyllä 2007 ja kysyi alkaisinko Ps:n kunnallisvaaliehdokkaaksi, vastain,että kyllähän se käy, ja niin nyt sitten ollaan tässä kovempaa kamppailua kuin milloinkaan ennen. Vaaliteemani ovat talous ja työllisyys, eläkeasiat ja turvallisuus. Pääteemani on: POIS RAIPPAVEROT JA ELÄKELEIKKAUKSET, lapsiperheiden ja yksinäisten tulevaisuus on turvattava. Toinen ikiteemani on: "Itsenäisyys on turvattava joka päivä" Olen myös levittänyt laajalle kirjoitustani "Eläkeläinen ei ole vapaamatkustaja" Kirjoitus löytyy toisaalta kotisivuiltani, kuten myöskin "lakialoitteni (LA 54/1997) taitetun indeksin poistamiseksi, sen laadinta ja hauta"

Olen julkistanut vaaliteemani eli 12 kohdan teesini seuraavasti:

1. Eläkeläisten ja yksinäisten toimeentulo turvataan ja eläkeleikkaukset ja raippaverot poistetaan.
2. Yksinhuoltajia ja lapsiperheitä tuetaan arjen asioissa:mm kouluissa ja lapsilisäkorotuksin.
3. Nuorisotyöttömyys poistetaan esim oppisopimuspalkkauksin ( vaikka SAK vastustaa )
4. Verokevennyksillä ja kohtuullisilla indekseillä luodaan ostokykyä ja työpaikkoja.
5. Kansalaisten henkinen,sosiaalinen ja fyysinen turvallisuus taataan valtion suojeluksessa. Vanhuksilla ja vajaakuntoisillakin on kansalaisoikeus turvallisuuteen.
6. Suomen talous tasapainotetaan kunta- ja palvelu-uudistuksin sekä kustannustehokkuudella.
7. Teollisuutemme kilpailukykyä tuetaan siirtämällä yritystukien painopiste uusien työpaikkojen luomiseen. Voimatalous turvataan luontopuhtain menetelmin.
8. Suomelle elintärkeän kauppalaivastomme kehityksen esteet ( rikkidioksiidi,väylämaksut yms) eliminoidaan.
9. Talouteemme vaikuttavat uhat torjutaan ja huoltovarmuutta lisätään esim. kaasu/öljyputki- ja  ratahankkeella Kolarista Norjaan.
10. Tiukalla rajavartioinnilla estetään huumeiden ja rikollisten maahantulo tai maassaolo.
11. Kulutuskysyntää lisätään veronalennuksin, reaali-indeksiä (palkkakehitystä) seuraavin eläkkein, lapsilisäkorotuksin sekä työllistämisellä ja jopa sosiaalituilla.
12. Itsenäisyys on turvattava joka päivä,tarvittaessa vaikka liittoutumin (Nato?)

Niin ,että nyt sitten vaan äänestelemään!